dots

Behöver du rekrytera inom Supply Chain & Produktion?

Inköp – Planering – Logistik - Produktion – Kvalitet

Enligt senaste rapporter från näringslivet har sju av tio företag haft ambitionen att nyanställa under senaste halvåret. I jakten på rätt kompetens misslyckas tyvärr tre av tio företag med att attrahera och säkra sina behov för fortsatt tillväxt...

Supply Chain är den del av företagens verksamhet som står under särklass störst utmaningar i rådande omvärldsläge med bristande leveranskapacitet, långa ledtider och ökande transport- och råvarupriser.
Till följd av detta ser vi hur kompetens, inte minst inom inköp & planering, är starkt efterfrågad. Den breda efterfrågan ger stora utmaningar för bolagen i att både behålla och attrahera nya specialister, chefer och ledare.
För att framgångsrikt stå ut i jakten på de bästa kandidaterna ser vi nu hur viktigt det är att ha ett starkt Employer Brand tillsammans med ett tydligt erbjudande om både kort- och långsiktig utveckling. Men även med dessa förutsättningar är det svårt att attrahera rätt personer och då är en stark interims- & rekryteringspartner en av nycklarna till framgång.
Academic Search arbetar med kartläggning och uppsökande kontakt vilket grundas på en anpassad metodik, ett stort nätverk och framför allt rekryteringskonsulter med stark förståelse inom supply chain. Vi har förmågan att identifiera, attrahera och utvärdera rätt kandidater för just ert behov. Med lokal närvaro i Stockholm och Skåne erbjuder vi våra team både konsultuthyrning och rekrytering.

Vill du diskutera dina kompetensbehov inom Supply Chain?
Kontakta någon av våra specialiserade konsulter för vidare dialog. 

Tobias Albrektsson
070 165 31 06
tobias.albrektsson@academicsearch.se

 

 

Academic Search
dots

Fler nyheter

Se alla