Executive Search

Våra erfarna konsulter hjälper dig rekrytera utvalda chefer och specialister till nyckelpositioner på företaget. Innan vi startar vår process, skaffar vi oss alltid gedigen kunskap om din affär och din omvärld. Läs mer

Verksamhetsområden

Vi har kunskap och erfarenhet ifrån en bredd av verksamhetsområden. Givetvis hjälper vi er gärna utifrån era behov inom alla områden och kan snabbt sätta oss in i en ny bransch.

Vi anpassar processen efter era behov

Vi arbetar med stora och välutvecklade nätverk, metodiska sökprocesser och en genomarbetad urvalsprocess. Våra rekryteringskonsulter har själva många års erfarenhet från en rad olika branscher och befattningar. Deras samlade erfarenhet och kompetens underlättar förståelsen av din affär. Det hjälper dem se vad som krävs av dina nya medarbetare.

Vi har en gedigen erfarenhet och hantverk inom rekryteringsprocessen, men varje kund och varje roll är unik vilket gör att vi anpassar processen efter era behov och önskemål.

Grunderna är dock alltid densamma där starten är en gedigen behovsanalys för att förstå er, en kartläggning av marknaden för att se vilka kompetenser som finns och en matchning innefattande flera parametrar för att säkerställa en långsiktigt lyckad rekrytering.

Vår process

1

Uppdrag

 • Behovsanalys
 • Search
 • Ev. marknadsföring
2

Urvalsprocess

 • Urval och kalibrering
 • Tester och analys
 • Kompetensintervju
3

Uppdragsgivarens urval

 • Intervju hos er
 • Intyg och referenser
 • Erbjudande
4

Uppföljning

 • Kandidat
 • Uppdragsgivare

Interim

I vårt nätverk finns professionella och erfarna personer som med kort varsel kan sätta sig in i er verksamhet och påbörja ett tidsbegränsat uppdrag. De är personer med gedigen erfarenhet från såväl ledande positioner som specialistroller.

Läs mer