Personligt professionellt – riktiga människor och en personlig kontakt

På Academic Search utgår allt ifrån vårt hantverk, HUR vi utför vårt uppdrag och VEM vi är. Våra konsulter har lång erfarenhet av rekrytering och konsultlösningar och dessutom har många av oss egen erfarenhet av att jobba i flertalet av de roller vi rekryterar. Detta är vår bas men det som verkligen gör SKILLNAD är den personliga kontakten med kunden och förståelsen för vad varje individuell kund har för behov som i slutändan gör att vi placerar rätt kandidat.

En rekrytering är ett PARTNERSKAP mellan kunden, rekryteraren och kandidaten där man med förtroende och trygghet vågar UTMANA varandra för bästa slutresultat.

Kontakta oss