Skräddarsydda tjänster

Våra tjänster är skräddarsydda för era behov.

First Selection

Vi hjälper dig med headhunting och annonsering för att ge dig ett första urval av kandidater att själv gå vidare med.

Second Opinion

Använd er av oss som en oberoende part för en fördjupad bedömning av kandidaterna. Bidraget är möjligheten att få en bredare beskrivning av kandidatens personlighet än efter en egen intervju. Academic Search försöker identifiera, förstärka eller förminska olika egenskaper/ kompetenser men även utvecklingsområden och potentiellt känsliga delar som man kan ta med som input till kommande utvecklingssamtal.

Tester

Personlighetsanalys, färdighetstest, teamroller, gruppdynamik, mm, Vi hjälper er med att utveckla er organisation efter era behov och marknadskrav. Våra konsulter är certifierade i en rad olika verktyg för bl a Personlighetsanalys, Kompetenstest och Gruppdynamikstester och nyttjar sina långa erfarenheter till att hjälpa er förstå er själva och varandra för att bli mer effektiva och teamorienterade.