dots

Academic Search är del av det internationella nätverket Praxi Alliance

Genom detta samarbete erbjuder vi våra kunder i Sverige och Norge att lösa rekryteringsbehov på andra marknader i Europa och övriga kontinenter.

Ni får direktkontakt med en av våra partners som har rätt kompetens och lokal marknadskännedom för att lösa just ert behov.
Vår Head of Talents, Tobias Albrektsson, berättar om ett framgångsrikt projekt som vi nyligen genomfört med en av våra kunder, läs mer om det här: https://www.linkedin.com/pulse/case-study-international-recruitments-through-praxi-albrektsson/

Brune Tavell
VD, Academic Search
dots

Fler nyheter

Se alla