close

Rätt människa på rätt plats

Academic Search har vid det här laget utfört mer än 3 000 uppdrag. Varje år tillkommer drygt 200 nya. Vi hjälper framgångsrika företag bygga ännu starkare varumärken genom att förse dem med skickliga medarbetare.

Arbetet sker i nära dialog med våra kunder, kandidater och konsulter. Väl definierade processer och ett starkt engagemang säkerställer goda resultat över tiden. Det är just denna långsiktiga kvalitet våra kunder efterfrågar, vilket får dem att återvända.

 

Så här hjälper vi ditt företag:

 

Executive Search

Vi förser företag och organisationer med högpresterande personer till ledarroller och nyckelbefattningar. Detta gäller såväl permanenta tjänster som interimslösningar. Kandidaterna finner vi genom search i och utanför våra egna nätverk, ibland i kombination med annonsering.

När du söker en executive är det självklart att vi använder oss av våra egna nätverk och de speciella sökvägar och metoder, som vi utvecklat under decennier, för att lyckas.

Vi investerar mycket tid och energi i relationen med dig som uppdragsgivare för att förstå ditt företags affär, hur er omvärld fungerar och vilka utmaningar ni står inför. Det betyder, att vi analyserar en mängd olika parametrar; den verksamhet ni bedriver, ledningsgruppens sammansättning, organisationens behov, era värderingar och er kultur. Först när vi på djupet förstår er affär och er konkurrenssituation, kan vi förstå vad som krävs av den person ni söker.

Med den informationen på plats kan vi skräddarsy vår lösning utifrån era behov och de specifika krav ni ställer. Det är så vi säkerställer att rätt person hamnar på den befattning ni vill tillsätta.

ACADEMIC-SEARCH-_DSC8109-515x515px

Interim Management

När du behöver täcka behovet av ledningskompetens på kort sikt – till exempel en VD, CFO eller en marknadsdirektör – skräddarsyr vi en flexibel interimslösning. I vårt nätverk finns professionella och erfarna personer som med kort varsel kan sätta sig in i er verksamhet och åta sig ett tidsbegränsat uppdrag. De är seniorer med gedigen erfarenhet från företagsledning i olika verksamheter.

Referenser

Thomas Evertsson. VD. Willys

Vi har använt Academic Search för att rekrytera några nyckelbefattningar till oss. Senast var det en Chef Affärskontroll & IT med placering i vår ledningsgrupp som skulle rekryteras. Academic Search lyckades få fram flera, riktigt starka kandidater i sin search. Jag är mycket nöjd med kvaliteten på deras arbete och det känns professionellt att de följer upp rekryteringen efteråt, både med mig och med den nyanställde. Jag rekommenderar gärna Academic Search för rekryteringar på kvalificerad chefsnivå.

 

 

Susanne Petersson. VD. Länsförsäkringar Skåne

När jag blev rekryterad till tjänsten som VD för Länsförsäkringar Skåne var det första gången som jag var med i en rekryteringsprocess som Academic Search ansvarade för. Det var en mycket positiv upplevelse. Konsulterna var mycket professionella, processen var effektiv och servicenivån var hela tiden mycket hög. Jag har nu själv blivit kund till Academic Search för rekrytering till vår ledningsgrupp.

Genomförda Uppdrag

Till toppen av sidan

Rekrytering

Våra erfarna konsulter hjälper dig rekrytera utvalda chefer och specialister till nyckelpositioner på företaget. Innan vi startar vår process, skaffar vi oss alltid gedigen kunskap om din affär och din omvärld. Vi arbetar med stora och välutvecklade nätverk, metodiska sökprocesser och en genomarbetad urvalsprocess. Våra rekryteringskonsulter har själva många års erfarenhet från en rad olika branscher och befattningar. Deras samlade erfarenhet och kompetens underlättar förståelsen av din affär. Det hjälper dem se vad som krävs av din nya medarbetare.

 

 

Uthyrning

När du behöver täcka behovet av en chefs- eller specialistkompetens på kort sikt – till exempel en ekonomichef, marknadschef eller IT-ansvarig – kan vi förse dig med denna kompetens genom att hyra ut en konsult.
 
I vårt nätverk finns professionella och erfarna personer som med kort varsel kan sätta sig in i er verksamhet och påbörja ett tidsbegränsat uppdrag. De är personer med gedigen erfarenhet från såväl ledande positioner som specialistroller inom marknad, kommunikation, ekonomi, personal, inköp, IT, logistik och produktion. De delar gärna med sig av sina erfarenheter som chefer och specialister.

 

blabla

ing

Till toppen av sidan

konsulttjanster

Konsulttjänster

Alltsedan starten, 1991, har Academic Search byggt upp en gedigen kunskapsbank. Vår kontaktyta är omfattande. Tack vare vår satsning på kvalificerade människor har vi lyckats bygga upp ett värdefullt – och användbart – nätverk på alla ledningsnivåer ute i företagen.

 

Vi har samtidigt utvecklat våra egna metoder som gör det möjligt att generera kvalitet i alla led. Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med engagemang och fingertoppskänsla, vilket är exakt den kompetens som krävs för att säkerställa att rätt människa hamnar på rätt plats, i alla typer av uppdrag.

 

Vi delar gärna med oss av detta know-how som företagsledningens och HR-chefens strategiska samarbetspartner. Vi kan erbjuda er att vara ett stöd i delar av rekryteringsprocessen, t ex i genomförande av assessment center, second opinion eller begränsad search. Vi kan erbjuda er erfarna HR-konsulter som kan hjälpa er när ni står inför specifika utmaningar i form av förändringsarbete, rekrytering eller annat.

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer och hittar en lösning för ert specifika behov.Vi utför Begränsad search

På Academic Search har vi full respekt för att du som kund vill göra delar av rekryteringsarbetet själv. Vi kan då erbjuda dig hjälp i de delar som du själv har svårt att utföra. Är det så att du redan har ett antal kandidater i åtanke men är osäker på hur du gå tillväga för att attrahera dessa kan vi hjälpa dig med vad vi kallar för Begränsad search. Det betyder, att vi tar kontakt med kandidaterna och skapar ett intresse för tjänsten och för ditt företag. Vad nästa steg kan vara beslutar vi tillsammans med dig utifrån det behov du har. Det kan vara att vi intervjuar de personer som blivit intresserade och motsvarar den kravprofil du ställt upp och att de sedan genomgår eventuella tester och djupintervjuer, innan vi presenterar kandidaterna för dig. Men som sagt, vi vill hjälpa dig med det du bäst behöver, så låt oss besluta det tillsammans.

 

Vi skräddarsyr Assessment Center

När du behöver hjälp med att bedöma en individs eller ett helt teams potential, kan vi erbjuda dig ett skräddarsytt Assessment Center. Det innebär att vi utifrån det önskemål och behov du har tar fram det upplägg av intervjuer, case, tester, personprofilanalyser som behövs för att kunna göra en kvalificerad utvärdering av dina kandidater. Denna metod hjälper dig förutse hur den tilltänkta medarbetaren kommer att agera- och reagera – i olika situationer och under olika formera av press. Det är särskilt användbart vid urval av slutkandidater i executive- och chefsrekryteringar, vid tyngre specialistrekryteringar eller i samband med talent management program.
 
Vi har erfarenhet av att genomföra Assessment Center själva på plats hos oss. Vi har också erfarenhet av att genomföra det tillsammans med vår uppdragsgivare. Så vi diskuterar gärna ett upplägg där du eller någon från din organisation är delaktig i intervjuer, case eller på annat sätt.

Kontakta oss gärna så får vi höra hur just ditt behov ser ut. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och hittar ett upplägg som passar just dig.

Vi erbjuder Second Opinion

Att anställa en ny medarbetare är alltid en stor investering. Väljer du att göra större delen av din rekrytering själv kan du få stöd av erfaren rekryteringskonsult att göra en kvalificerad och kompletterande bedömning av dina kandidater, genom djupintervjuer, analyser och tester. Det kan hjälpa dig till ett bättre beslutsunderlag vilket minimerar riskerna i din investering och ökar chansen för en lyckad rekrytering.

 

En Second Opinion är också ett bra stöd för dig vars organisation står inför stora förändringar och då du har behov av att utvärdera att de befintliga medarbetarna har rätt kompetens för de nya tjänster eller utmaningar de står inför.

 

Kontakta oss gärna och berätta hur din situation ser ut. Utifrån det berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig genom en Second Opinion.

Vi kan stötta er HR-organisation

I vissa fall kan det vara så enkelt att ni behöver förstärka er HR-organisation under en period. Någon av våra HR-specialister kan då gå in i er organisation som en extra resurs och hjälpa er när ni står inför specifika utmaningar i form av förändringsarbete, rekrytering eller annat.

 

Kontakta oss gärna så vi får höra hur din utmaning ser ut.

Vi erbjuder Horse Assisted Coaching - Team och ledarutveckling

Horse Assisted Coaching är ett upplevelsebaserad lärande för ledarskapsutveckling, kommunikation och teamutveckling. Coaching med hästar är en dynamisk process där deltagarna påverkas till att utveckla följande:

 

LedarkompetensBygga och identifiera ledarskapskapacitet

 

TeamutvecklingSamarbeta och samverka med andra för att uppnå gemensamma mål och skapa förtroende och respekt

 

KommunikationLära sig effektiv kommunikation

 

SjälvförtroendeBli mer konsekvent och kongruent med sina handlingar

 

Öka självkännedomenKänna och hantera våra känslor och tankar beroende på vårt beteende

 

Alla attribut är överförbara till arbetsplatsen med ett ´i stunden´ lärande, som är svårt att hitta någon annan stans. Hästar ger omedelbar, ärlig och korrekt feedback – beroende på vår energi och vårt beteende.

 

Denna kurs drivs av en specialister hos ASI som utöver kunskaper inom coachingmetoden även har lång erfarenhet från företagsvärlden i ledande positioner.

 

Kontakta

Jenny Kessler Mertsch, Senior Consultant

+46 (0)73-650 31 59

jenny.kessler-mertsch@academicsearch.se

Till toppen av sidan

Våra Specialistområden

Academic Search koncentrerar sig på fyra specialistområden, där vi under åren byggt upp ett djupt kunnande om både förutsättningar och behov.

 • 01/ 04

  Marknad, Kommunikation & Försäljning

  Sedan starten 1991 har vi rekryterat närmare 1 000 executives, chefer och specialister inom marknad, kommunikation och försäljning. Bland våra uppdragsgivare finns flera av de starkaste nationella och internationella varumärkena på den svenska marknaden. Våra rekryteringskonsulter inom detta team har gedigna erfarenheter av att förmedla såväl fasta som mer kortsiktiga interimslösningar.

  Tack vare vårt stora nätverk, kan vi snabbt och effektivt finna och välja ut de mest lämpade kandidaterna. Våra erfarenheter hjälper oss dra de relevanta slutsatserna om vad som krävs av kandidaterna och hur väl de motsvarar dina förväntningar på den person som ska leda eller agera inom er organisation i framtiden.
  Vi kan språket. Vi förstår tänket. Vi ser kandidaternas förmåga och potential.


  Referenser

  Andreas Millbourn. Försäljningsdirektör Sverige. Mondelez International (fd Kraft Foods)

   

  "Academic Search har hjälpt oss att rekrytera nyckelpersoner till vår försäljningsorganisation under flera år. Vårt samarbete kännetecknas av en bra dialog där de är lyhörda för våra behov och önskemål såväl kring vårt samarbete som kring den kompetens och profil vi söker. Jag är mycket nöjd med den snabbhet, effektivitet och träffsäkerhet uppdragen genomförts med. Jag kommer definitivt att använda mig av Academic Search igen."

   

   

   

  Eva Eriksson. Marknadsdirektör. Semper AB

   

  "Genom Academic Searchs stora nätverk inom FMCG- branschen kom vi i kontakt med varandra för ett interimsuppdrag som Marknadschef på Coca-Cola. Deras goda kunskap om och förståelse för branschens specifika utmaningar gjorde att det blev en bra matchning av min kompetens med det specifika uppdraget. Jag upplevde att Academic Search var snabba i sitt agerande och hade en effektiv process vilket gjorde att vi kom i mål på bästa sätt. Jag rekommenderar gärna Academic Search när du har behov av spetskompetens."

   

   

  Genomförda Uppdrag Marknad Kommunikation & Försäljning
 • 02/ 04

  Ekonomi & Finans

  Ett av våra konsultteam är specialister på ekonomi och finans. Deras professionella förhållningssätt, välutvecklade nätverk och metodiska sökprocesser ger dig hög precision i arbetet.
  Svårigheten är sällan att definiera de relevanta kvalifikationerna eller att hitta de verkliga toppkrafterna. Svårigheten är snarare att väga in den rätta balansen mellan erfarenheter och personliga egenskaper, som gör just den kandidaten allra mest lämpad för uppgiften. Det är genom förmågan att göra den bedömningen, som våra rekryteringskonsulter kan göra en skillnad för dig och din organisation.

   

  Sammanlagt har vi på Academic Search genomfört mer än 700 rekryteringar inom ekonomi och finans. Varje år tillkommer mer än 100 nya chefs- och specialistrekryteringar inom detta område.


  Referenser

  Kerstin Burman. Redovisningschef. Green Cargo

  Under det senaste året har vi valt att samarbeta med Academic Search vid två tillfällen på controllingsidan. I det ena fallet rörde det sig om en längre tids inhyrning och i det andra om ett kortare controlleruppdrag. Båda uppdragen har resulterat i anställning och vi är hittills mycket nöjda med resultatet! På redovisningssidan har vi haft en konsult inhyrd i snart ett år.

   

   

  Janne Laine. Konsult hos Academic Search

  Genom Academic Searchs stora nätverk inom FMCG- branschen kom vi i kontakt med varandra för ett interimsuppdrag som CFO på Affärsområdet Cerealia på Lantmännen. Deras lyhördhet för kundens specifika behov gjorde att det blev en mycket bra matchning av min kompetens med det specifika uppdraget. Jag upplevde att Academic Search var snabba i sitt agerande och hade en effektiv process både före och under uppdraget vilket gav ett ömsesidigt positivt slutresultat.

   

  Jag rekommenderar gärna Academic Search när du har behov av spetskompetens inom område ekonomi och finans.

  Janne Laine, konsult hos Academic Search i uppdrag som koncerncontroller och CFO.

  Genomförda Uppdrag Ekonomi & Finans
 • 03/ 04

  Produktion & Logistik

  Behöver du en ny logistiker, produktionledare eller annan ingenjör med dokumenterad chefs- eller specialistkompetens, får du hjälp av experter hos oss på Academic Search. I vårt Produktion & Logistik-team finns människor med bred kompetens och erfarenhet från hela detta område efter mer än 500 framgångsrika rekryteringar.

   

  Några typiska delar av hela detta rekryteringsområde, där vi har stor erfarenhet: verkstadsindustri, produktionsledning, biokemi, miljöteknik, logistik och supply chain management.


  Referenser

  Yi Wu, Ph. D. in Electrical engineering, consultant by Academic Search at STE Ericsson

  My employment as a consultant at Academic Search has allowed me to broaden my skills as a Physical Layer Test Engineer at STE Ericsson. I have appreicated Academic Search´ engagement and interest in my professional development which has made me confident in my role as a consultant . I can gladly recommend Academic Search as an employer.

   

  Genomförda Uppdrag Teknik
 • 04/ 04

  HR – Human Resources

  Academic Search har många års erfarenhet av att rekrytera till strategiska HR-roller i flera av Sveriges största företag. Vårt dagliga arbete sker i nära samarbete med HR-funktioner vilket har gett oss en mycket god förståelse för vilka utmaningar de står inför och vilken position och roll de spelar i framgångsrika företag. Vi kan hjälpa dig att hitta den person som på bästa sätt kan stödja och utveckla din verksamhet.

   

  Exempel på tjänster inom HR som vi rekryterar till: HR-direktör, HR Business Partner, HR-generalister, specialister inom arbetsmiljö och hälsa, kompetensutveckling och utbildning m fl.


  Referenser

  Gun-Marie Lidström. HR direktör. Åhléns AB

  Academic Search uppfyller alla mina förväntningar på en samarbetspartner. Jag känner ett stort förtroende för såväl företaget som helhet som för de konsulter som jag samarbetat med. Jag uppskattar Academic Searchs professionella och samtidigt personliga bemötande av såväl oss som uppdragsgivare som av kandidaterna i våra gemensamma processer.

  I den snabbrörliga värld som Åhléns befinner sig i är det mycket viktigt med effektiva och snabba processer som samtidigt håller hög kvalitet vad gäller precision och noggrannhet. Academic Search erbjuder detta och är därför en viktig samarbetspartner för oss. Academic Search är ett modernt företag i takt med tiden.

  Eva Hedman. Personalchef. Swecon

  När jag blev rekryterad till tjänsten som personalchef på Swecon var det första gången som jag var med i en rekryteringsprocess som Academic Search ansvarade för.

  Jag upplevde rekryteringsprocessen som mycket professionell. Academic Searchs konsult gav mig snabb och kontinuerlig feedback kring hur rekryteringsprocessen fortskred och jag kände ett stort och ärligt engagemang från konsultens sida. När jag träffade ledningsgruppen på Swecon blev det tydligt att Academic Search på ett utmärkt sätt lyckats förmedla Swecons behov och önskemål kring tjänsten vilket givetvis kändes mycket förtroendeingivande.

  Genomförda Uppdrag HR

Till toppen av sidan

ACADEMIC-SEARCH-_DSC7423-515x515px

Talent Management

I dagens stenhårda konkurrens räcker det inte att hitta de främsta förmågorna. Det gäller att också attrahera, utveckla och behålla dem.

 

Att utveckla ledare genom vårt mentorprogram har rönt stora framgångar på flera företag runtom i landet.

 

Förmågan att attrahera och utveckla framtidens ledare och specialister genom väl uttänkta traineeprogram är en annan lika viktig kompetens som vi erbjuder dig och våra andra kunder.

 

Vårt mångfaldsprogram, som din organisation också kan dra nytta av, har ett liknande syfte.Ledarutveckling

Det finns många människor ute i näringslivet som är beredda att axla ansvaret som mentorer. Det finns ännu fler människor därute som behöver och önskar stöd av sådana mentorer för att komma vidare i sina karriärer. Tyvärr finns det få fungerande program som matchar tillgången mot efterfrågan. Carerra Mentor råder bot på problemet. Programmet drogs igång 2003 och förenar de tre nödvändiga förutsättningarna: 1) kvalificerat mentorskap, 2) professionell utbildning, 3) personlig utveckling. Carerra Mentor hjälper dina medarbetare utveckla sin ledarkompetens. Det ökar deras självkännedom och självkänsla, och får dem att fokusera på tydliga och mätbara mål. Det inspirerar dem samtidigt att reflektera över sin egen situation och förmåga. Det stimulerar också kulturell mångfald och balans mellan könen på ledande poster. Rent praktiskt innebär det att chefer och specialister deltar i utbildningar, nätverksträffar och individuella möten med sina mentorer. De senare har utan undantag djupt affärskunnande från näringslivet, ofta med internationell bakgrund, och ett lika stort intresse för sitt mentorskap. PS. Om du själv skulle vilja ha en mentor som stöd i din egen utveckling, föreslår vi att du berättar om vårt mentorprogram för din arbetsgivare.

 

Kontakta

Marika Treschow, programansvarig

0707 – 35 50 40

marika.treschow@academicsearch.se

Trainee

I dag satsar alltfler framstående företag konsekvent på strategiska traineeprogram för att gynna den framtida försörjningen av chefer och specialister. På så vis stärker de inte bara företagens kompetens. De stärker också sina egna varumärken hos viktiga kundgrupper.

 

Academic Search började redan 1993 hjälpa företag och organisationer att få strategiska traineeprogram på plats, såväl här hemma som ute i världen. Vi har utvecklat metodiska och systematiska processer för framgångsrik rekrytering av morgondagens ledare. Detta arbete har successivt burit frukt. Det har gett oss allt större förståelse för branschens förutsättningar. Det har samtidigt stärkt vår förmåga att både identifiera de rätta individerna med de rätta drivkrafterna och att ge dem den rätta stimulansen för att hjälpa dem vidare i sin utveckling.

 

Kontakta

Carlotta Kielmansegg, programkoordinator

info@academicsearch.se

Mångfald

Under hösten 2005 introducerade Academic Search ett helt nytt program för ökad mångfald i svenskt näringsliv, som döptes till Diversity Challenge. Syftet var att erbjuda akademiker med mångkulturell erfarenhet och kompetens möjlighet att praktisera på några av Sveriges mest attraktiva företag. Intresset blev enormt.

 

Diversity Challenge, ger deltagarna chansen att få upp till 6 månaders praktik med marknadsmässig lön. De kan också vinna Academic Searchs Mångfaldspris på 10 000 kronor, som delas ut till den person som har de bästa och mest stimulerande idéerna för hur man praktiskt ska arbeta vidare med mångfald.

 

För mer information och referenser, besök gärna www.diversitychallenge.se eller kontakta vår programansvarige.

 

Kontakta

Marika Treschow, programansvarig

0707 – 35 50 40

marika.treschow@academicsearch.se

Till toppen av sidan

Röster Om Oss

“Academic Search har hjälpt oss på Mondelez att rekrytera nyckelpersoner till vår försäljningsorganisation under flera år. Vårt samarbete kännetecknas av en bra dialog där de är lyhörda för våra behov och önskemål såväl kring vårt samarbete som kring den kompetens och profil vi söker. Jag är mycket nöjd med den snabbhet, effektivitet och träffsäkerhet uppdragen genomförts med. Jag kommer definitivt att använda mig av Academic Search igen.”
 

Andreas Millbourn – Country Manager Sweden, Jacobs Douwe Egberts
(f.d. Marknads-/Försäljningsdirektör Sverige, Mondelez)

 
 
“Genom Academic Searchs stora nätverk inom FMCG- branschen kom vi i kontakt med varandra för ett interimsuppdrag som Marknadschef på Coca-Cola. Deras goda kunskap om och förståelse för branschens specifika utmaningar gjorde att det blev en bra matchning av min kompetens  med det specifika uppdraget. Jag upplevde att Academic Search var snabba i sitt agerande och hade en effektiv process vilket gjorde att vi kom i mål på bästa sätt. Jag rekommenderar gärna Academic Search när du har behov av spetskompetens.”
 

Eva Eriksson – Seniorkonsult, Styrelseledamot, Interim manager

 
 
“Academic Search har under många år hjälp mig hitta de rätta personerna för att bygga de bolag jag varit och är engagerad i. De har förmågan att sätta sig in i vår affär och med välutvecklade processer och träffsäker personbedömning har de hjälp mig med såväl interimslösningar som rekryteringar. Senast var deras uppdrag att tillsätta en CFO. Jag är mycket nöjd med samarbetet och rekommenderar Academic Search när du söker en professionell partner.”

 

Magnus Nilsson – CEO/Founder, iZettle

 
 

 

 

 

"Academic Search uppfyller alla mina förväntningar på en samarbetspartner. Jag känner ett stort förtroende för såväl företaget som helhet som för de konsulter som jag samarbetat med. Jag uppskattar Academic Searchs professionella och samtidigt personliga bemötande av såväl oss som uppdragsgivare som av kandidaterna i våra gemensamma processer.

 

I den snabbrörliga värld som Åhléns befinner sig i är det mycket viktigt med effektiva och snabba processer som samtidigt håller hög kvalitet vad gäller precision och noggrannhet. Academic Search erbjuder detta och är därför en viktig samarbetspartner för oss. Academic Search är ett modernt företag i takt med tiden."

 

Gun-Marie Lidström - HR direktör, Åhlens AB

 

 

"Vi har använt Academic Search för att rekrytera några nyckelbefattningar till oss. Senast var det en Chef Affärskontroll & IT med placering i vår ledningsgrupp som skulle rekryteras. Academic Search lyckades få fram flera, riktigt starka kandidater i sin search. Jag är mycket nöjd med kvaliteten på deras arbete och det känns professionellt att de följer upp rekryteringen efteråt, både med mig och med den nyanställde. Jag rekommenderar Academic Search för rekryteringar på kvalificerad chefsnivå."

 

Thomas Evertsson - VD, Willys AB

 

 

”Vårt samarbete med Academic Search är och har varit helt rätt investering för oss.”

 

Zoran Karadak – Business Unit Lead, MS, Sweden at Genzyme

 

 

 • 01 / 9

  Magnus Nilsson. CEO. iZettle

  “Academic Search har under många år hjälp mig hitta de rätta personerna för att bygga de bolag jag varit och är engagerad i. De har förmågan att sätta sig in i vår affär och med välutvecklade processer och träffsäker personbedömning har de hjälp mig med såväl interimslösningar som rekryteringar. Senast var deras uppdrag att tillsätta en CFO. Jag är mycket nöjd med samarbetet och rekommenderar Academic Search när du söker en professionell partner.”

   

 • 02 / 9

  Susanne Petersson. VD. Länsförsäkringar Skåne

  “När jag blev rekryterad till tjänsten som VD för Länsförsäkringar Skåne var det första gången som jag var med i en rekryteringsprocess som Academic Search ansvarade för.
  Det var en mycket positiv upplevelse. Konsulterna var mycket professionella, processen var effektiv och servicenivån var hela tiden mycket hög. Jag har nu själv blivit kund till Academic Search för rekrytering till vår ledningsgrupp.”

   

 • 03 / 9

  Gun-Marie Lidström. HR direktör. Åhlens AB

  “Academic Search uppfyller alla mina förväntningar på en samarbetspartner. Jag känner ett stort förtroende för såväl företaget som helhet som för de konsulter som jag samarbetat med. Jag uppskattar Academic Searchs professionella och samtidigt personliga bemötande av såväl oss som uppdragsgivare som av kandidaterna i våra gemensamma processer.

   

  I den snabbrörliga värld som Åhléns befinner sig i är det mycket viktigt med effektiva och snabba processer som samtidigt håller hög kvalitet vad gäller precision och noggrannhet. Academic Search erbjuder detta och är därför en viktig samarbetspartner för oss. Academic Search är ett modernt företag i takt med tiden.”

   

 • 04 / 9

  Anders Wallström. Sales & Marketing Director. Trelleborg AB

  “Jag har under kort tid upplevt Academic Search både som kandidat och som kund. Först genom rekryteringsprocessen avseende Strategic Business Developer till Trelleborg AB – denna process var rigorös, välstrukturerad och hanterades mycket professionellt. När jag sedan ca 1,5 år senare blev chef för stabsfunktionen kändes det därför naturligt att vända sig till Academic Search för att hitta min efterträdare. Även denna process sköttes väldigt effektivt och med hög kvalitet, mycket på grund av deras genuina intresse och goda kravförståelse. Sammantaget är jag mycket nöjd, och jag kommer att använda dem igen.”

   

 • 05 / 9

  Andreas Millbourn. Marknadsdirektör (fd Försäljningsdirektör) Sverige. Mondelez International

  “Academic Search har hjälpt oss att rekrytera nyckelpersoner till vår försäljningsorganisation under flera år. Vårt samarbete kännetecknas av en bra dialog där de är lyhörda för våra behov och önskemål såväl kring vårt samarbete som kring den kompetens och profil vi söker. Jag är mycket nöjd med den snabbhet, effektivitet och träffsäkerhet uppdragen genomförts med. Jag kommer definitivt att använda mig av Academic Search igen.”

   

 • 06 / 9

  Thomas Evertsson. VD. Willys

  Vi har använt Academic Search för att rekrytera några nyckelbefattningar till oss. Senast var det en Chef Affärskontroll & IT med placering i vår ledningsgrupp som skulle rekryteras. Academic Search lyckades få fram flera, riktigt starka kandidater i sin search. Jag är mycket nöjd med kvaliteten på deras arbete och det känns professionellt att de följer upp rekryteringen efteråt, både med mig och med den nyanställde. Jag rekommenderar gärna Academic Search för rekryteringar på kvalificerad chefsnivå.

   

 • 07 / 9

  Eva Hedman. Personalchef. Swecon

  “När jag blev rekryterad till tjänsten som personalchef på Swecon var det första gången som jag var med i en rekryteringsprocess som Academic Search ansvarade för.

  Jag upplevde rekryteringsprocessen som mycket professionell. Academic Searchs konsult gav mig snabb och kontinuerlig feedback kring hur rekryteringsprocessen fortskred och jag kände ett stort och ärligt engagemang från konsultens sida. När jag träffade ledningsgruppen på Swecon blev det tydligt att Academic Search på ett utmärkt sätt lyckats förmedla Swecons behov och önskemål kring tjänsten vilket givetvis kändes mycket förtroendeingivande.”

   

 • 08 / 9

  Kerstin Burman. Redovisningschef. EasyPark Group

  “Under det senaste året har vi valt att samarbeta med Academic Search vid två tillfällen på controllingsidan. I det ena fallet rörde det sig om en längre tids inhyrning och i det andra om ett kortare controlleruppdrag. Båda uppdragen har resulterat i anställning och vi är hittills mycket nöjda med resultatet! På redovisningssidan har vi haft en konsult inhyrd i snart ett år.”

   

 • 09 / 9

  Eva Eriksson. General Manager/CEO. Tage Lindblom

  “Genom Academic Searchs stora nätverk inom FMCG- branschen kom vi i kontakt med varandra för ett interimsuppdrag som Marknadschef på Coca-Cola. Deras goda kunskap om och förståelse för branschens specifika utmaningar gjorde att det blev en bra matchning av min kompetens  med det specifika uppdraget. Jag upplevde att Academic Search var snabba i sitt agerande och hade en effektiv process vilket gjorde att vi kom i mål på bästa sätt. Jag rekommenderar gärna Academic Search när du har behov av spetskompetens.”

   

Till toppen av sidan