close
Logo

8 Jan 2018

Statens fastighetsverk

Service Level Manager

Verksamhetsutvecklingsenheten på SFV söker en Service Level Manager/Leveransansvarig IT. Sista ansökningsdag är 2009-08-16

SFV har under våren beslutat om en förändrad IT-styrning genom att bland annat inrätta ett strategiskt IT-råd, anta en IT-strategisk plan samt en IT-förvaltningsmodell. SFV:s IT-förvaltningsmodell bygger på affärsmässighet och integrerade processer enligt ITIL. Verksamhetsutvecklingsenheten ansvarar bland annat för leveransen av alla IT-tjänster inom SFV. IT-tjänsterna baseras på verksamhetsstödjande system som tillhandahålls genom samarbete med externa leverantörer. Huvuddelen av systemdriften sköts internt. På enheten arbetar för närvarande åtta personer med IT.

Din roll
Som leveransansvarig IT blir du en nyckelperson i införandet av SFV:s nya IT-förvaltningsmodell. Du kommer att ha det operativa ansvaret för leveransen av IT-tjänster till SFV:s verksamheter som är fördelad på ett femtontal verksamhetsprocesser. Du är även SFV:s beställare gentemot de externa leverantörerna och leder det operativa samarbetet med dem. Med dessa centrala roller blir det naturligt att du tar en stor del i genomförandet av den IT-strategiska planen. Det IT-strategiska arbetet bedrivs tillsammans med SFV:s IT-råd där du kommer att vara föredragande. Den IT-strategiska planen innebär bl.a. att nuvarande systemflora kommer att ses över och successivt ersättas med färre och modernare lösningar.

Sammanfattat ur ett ITIL-perspektiv får du tre viktiga roller: Service Level Manager, Demand Manager och Supplier Manager. Du rapporterar direkt till chefen på verksamhetsutvecklingsenheten.

Din profil
Du har en akademisk bakgrund som systemvetare, ekonom, ingenjör eller motsvarande och har en bred erfarenhet från IT-världen. Du är välbekant med olika typer av verksamhetsstödjande system, gärna men inte nödvändigtvis från fastighetsförvaltning, och du har en dokumenterad förmåga att framgångsrikt utveckla och driva kund- och leverantörsrelationer. Vi tror samtidigt att du har god kompetens inom tjänste- och processorientering enligt ITIL och är intresserad att vara ledande i organisationen på området. Har du även erfarenhet av projektledning är detta meriterande.

Som person är du strukturerad, drivande och social. Du har också god besluts- och samarbetsförmåga.

Mer information
Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 08-696 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Rekryteringsprocessen
I denna rekrytering samarbetar SFV med Academic Search. Ansökningstiden har gått ut och vi arbetar nu med urval. För ytterligare information kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ebba von Schwerin per telefon 08 555 15 713.

Verksamhetsutvecklingsenheten bedriver ett omfattande arbete med verksamhets- utveckling bl.a. genom förvaltning och utveckling av SFV:s certifierade verksamhetslednings- system och målstrategier, d.v.s. samordna verkets sätt att arbeta så att det finns ett gemensamt synsätt och en gemensam metodik. Vi ansvarar även för verkets IT-stöd och IT-strategier.

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.

ansök tjänsten