close
Logo

8 Jan 2018

Tidningsbärarna

Personalchef

Tidningsbärarna ansvarar för samdistribution av morgontidningar och andra varor och produkter till hushåll och näringsliv i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Sjuhärdsbygden. Vi ser till att ca 1,2 miljoner läsare får sin tidning varje morgon. Vi når samtliga hushåll och företag i vårt verksamhets-område varje natt. Verksamheten omsätter 700 milj kr och bedrivs i sju regioner med ca 3 000 professionella distributörer och 135 engagerade tjänstemän. Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Läs mer om oss på www.tidningsbärarna.se.

Personalchef

Till en nyinrättad tjänst, med placering i företagets ledningsgrupp, söker vi en erfaren Personalchef.

Huvudsyftet med tjänsten är att bidra till att forma Tidningsbärarna till ett företag som kan möta framtidens förändrade krav och möjligheter. Du ska hjälpa oss att skapa en plattform för fortsatt expansion där personalen är den viktigaste resursen och där företaget tar hänsyn till kommande generationer genom ett aktivt miljöarbete.

Ansvar och arbetsuppgifter

  • Hjälpa till att forma organisationen från att vara tidningsutbärare till att bli ett högkvalitativt distributionsföretag i morgontidig distribution
  • Utveckla och förfina processer avseende rekrytering, utveckling och avveckling av personal samt arbetsmiljö i enlighet med gällande regelverk och best practice
  • Utveckla och förfina system och processer gällande löneadministration och personalplanering samt företagets miljöarbete i enlighet med gällande regelverk och best practice
  • Hjälpa till att ta fram gemensamma policys och värderingsgrunder för verksamheten
  • Renodla all PA, miljö och arbetsmiljö under en hatt för att skapa tydlighet och vara ett stöd till regionerna och övriga inom dessa områden
  • Göra kontinuerliga medarbetarundersökningar, analysera dessa samt föreslå och driva aktiviteter utifrån resultaten

Du har tre direktrapporterande, som är specialiserade på arbetsrätt, löner respektive miljö/arbetsmiljö. Ute i respektive region finns det dessutom lokala personalavdelningar, där det dagliga, lokala personalarbetet sköts.

Ett visst resande ingår i tjänsten, framför allt till de olika regionkontoren. Tjänsten är en tillsvidaretjänst och på heltid. Du rapporterar till VD och du utgår från Tidningsbärarnas huvudkontor i Malmö.

Din bakgrund och personlighet
Du har ett antal års erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete i en ledande befattning. Viktigt är att du har egen ledarerfarenhet samt erfarenhet av att utveckla HR-relaterade processer. Du är van att driva förhandlingar, du är insatt i svensk arbetsrätt och du har god kunskap om personal- och arbetslivsfrågor. I botten har du en akademisk utbildning.

Som person är du en kombination av en inspirerande, visionär lagledare och en administrativ stjärna. Du är ansvarstagande och har en god förmåga att driva projekt ända in i mål. Vidare är du en person med hög personlig integritet och du har ett affärsmässigt förhållningssätt till personalarbetet. Du är öppen och positiv och du har lätt för att kommunicera med personer på alla nivåer i företaget. Att skapa och utveckla goda relationer med interna kunder och samarbetspartners är en annan styrka hos dig. Vi ser också att du har mod att förändra och förmåga att engagera både chefer och medarbetare i ditt förändringsarbete samt att du har humor.

Så söker du tjänsten
I det här uppdraget samarbetar Tidningsbärarna med Academic Search International. Du ansöker till tjänsten genom att klicka på länken nedan. Du fyller i kontaktformuläret och bifogar ett personligt brev och CV.

Har du frågor om företaget och/eller tjänsten är du välkommen att kontakta Tidningsbärarnas VD Lars Dahlin på telefonnummer 0734-212949. Har du frågor om rekryteringsprocessen ringer du Mats Nordin, ansvarig konsult på Academic Search, på telefonnummer 0707-516740. Sista ansökningsdag är torsdag den 16 februari 2012.

ansök tjänsten