close
Lasse Berner
Partner Norge/ Senior Consultant
Lasse är utbildad inom marknadsföring och kommunikation på IHM Business School och BI Norwegian Business School. Han har en varierad bakgrund inom media, telekom, digitala tjänster, content, kläder och rekryteringsbranschen. Lasse har arbetat på ledningsnivå med fokus på affärsutveckling, innovation och försäljning. Han har flera års internationell erfarenhet av olika ledningsroller inom telekom, digitala tjänster och klädbranschen inom små och börsnoterade företag i Norge, Ungern, Tjeckien, Schweiz, Tyskland och Storbritannien.

TELEFON: +47 (0)924 08 624

lasse.berner@academicsearch.eu