close
Staffan Lindquist
Senior Executive Consultant
Staffan är Senior Executive Consultant. Huvudfokus på rekrytering av Executivechefer och specilister samt interimslösningar inom General Management, ekonomi/controlling, marknad, försäljning, HR, logistik, och supply chain. Staffan har lång och bred erfarenhet på ledande nivå i seniora roller från olika branscher i internationell miljö, t ex HR Director och senast som Managing Director. Har även erfarenhet från styrelsearbete och verkar inom svenskt näringsliv.

TELEFON: +46 (0)70 165 31 01

staffan.lindquist@academicsearch.se