close
Jeanette Ammilon Slim
Senior Consultant
Jeanette jobbar primärt med chefs-och specialistrekrytering inom marknad, försäljning och kommunikation, men även med interimsuppdrag inom dessa områden. Jeanette är civilekonom med en bred erfarenhet av marknads- och försäljningsroller inom bla FMCG både i Sverige och internationellt men också ifrån välgörenhetsbranschen där hon arbetat med att identifiera hur man integrerar välgörenhet i affärsmodellen.

TELEFON: +46 (0)70 165 31 03

jeanette.ammilon@academicsearch.se