close
Martina Grönqvist Josefsson
Senior Recruitment Manager
Martina jobbar primärt med chefs-och specialistrekrytering inom marknad, försäljning och kommunikation, men även med interimsuppdrag inom dessa områden. Martina är civilekonom med en bred erfarenhet av olika marknadsroller inom bla FMCG och läkemedelsbranschen.

TELEFON: +46 (0)73 650 31 52

martina.josefsson@academicsearch.se