close
Logo

8 Jan 2018

Posten

Chef Inköpssamordning

Chef Inköpssamordning på Koncern Inköp sökes till Posten Norden i Solna

Mångfald är en naturlig del av Posten Nordens verksamhet. Vi välkomnar dig som liksom vi ser på olikheter som en styrka och en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt.

Posten Norden har en central koncerngemensam inköpsfunktion vars uppdrag är att nå inköpssynergier via nordisk inköpssamordning.

Den 1 december 2009 organiserades Koncern Inköp för Posten Norden i en gemensam inköpsorganisation över landsgränserna. Enheten är kopplad till koncernfunktion Affärsutveckling.

Koncern Inköp har ansvar för koncernens samlade inköpsvärde på ca 18 Mdr SEK per år. Det strategiska och operativa ansvaret består i att tillsammans med verksamheten ansvara för att sänka koncernens totala inköpskostnader, vidareutveckla och effektivisera koncernens inköpsprocesser och stödsystem samt att säkerställa att koncernen uppfyller regulatoriska krav och CSR-aspekter. Inom Posten Norden har vi inköpsprocesser för både privat upphandling och upphandling enligt Försörjningslagen (LUF).

Vill du arbeta med Nordisk inköpssamordning i en av Sveriges största koncerner?

Enheten Inköpssamordning inom Koncern Inköp ansvarar för att stödja, utveckla, effektivisera och följa upp inköpsarbetet i Posten Norden enligt nedanstående huvudansvar och arbetsuppgifter. Uppdraget utförs i nära samarbete med ansvariga delprocessägare i inköpsprocessen, uppdragsgivarna i koncernen, andra koncernfunktioner och övriga medarbetare i Koncern Inköp.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • analys och rapportering (t ex inköpsmönster, leverantörsutveckling, avtalstrohet)
 • mål och uppföljning
 • kommunikation/information inkl. intranätet
 • kontakt gentemot verksamheten relaterat till analys och rapportering samt kring köpa-delen av inköpsprocessen
 • verktyg och system (t ex inköpsprocessen i verksamhetssystemet, avtalsdatabasen, upphandlingsverktyget Visma TendSign)
 • upphandlingssupport
 • dokumenthantering/arkivering av leverantörsavtal o dyl
 • projektarbete
 • Enheten består utöver chefen av sex medarbetare, varav fyra i Köpenhamn och två i Solna, varför chefen måste vara på plats i Köpenhamn ca 2 dagar per vecka. Chef Inköpssamordning rapporterar till chefen Koncern Inköp och ingår i ledningsgruppen för Koncern Inköp.

  Din bakgrund och kvalifikationer

 • Civilekonomexamen från universitet/högskola eller motsvarande kompetens
 • Dokumenterad erfarenhet av processutveckling och projektledning
 • Stark vilja att initiera och driva förändringar
 • Kunskaper inom inköps- och logistikområdena
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket och gärna även i annat skandinaviskt språk (personal finns i Danmark)
 • Ansvarstagande, analytisk och resultatinriktad
 • God kommunikativ och pedagogisk förmåga
 • Mycket god förmåga att skapa goda relationer och bygga nätverk
 • Mycket god coach för dina medarbetare
 • Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt inom Excel och PowerPoint
 • Beredd att resa i tjänsten och vara i Köpenhamn ca 2 dagar per vecka
 • Gärna erfarenhet från arbete i större företag
 • Dina personliga egenskaper
  För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du vara analytisk och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Du sporras av att arbeta med förändringsprocesser och samtidigt engagerar dina medarbetare och organisationen att nå uppsatta koncernstrategiska mål. Arbetet innebär många och breda kontaktytor både internt och externt. Du är van att nätverka och förstår vikten av att navigera med hjälp av dina pedagogiska egenskaper för att optimera effekt och resultat.
  För ett bra genomförande krävs att du har en god kommunikativ förmåga i samarbetet med olika parter i Sverige och Danmark samt övriga Norden.

  Om ansökan

  Posten samarbetar med Academic Search International i denna rekrytering. Har du några frågor kring processen, kontakta gärna Anna-Karin Liljeroth, +46 734 293050 eller Brune Tavell, 08-555 15 717, på Academic Search International. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, senast den 30/5 2011. Du ansöker genom länken nedan.

  Fackliga kontaktpersoner
  SEKO Posten: Anne-Marie Ross + 46 8 781 79 66

  ST inom Posten: Elisabeth Jonsson + 46 8 781 43 87

  SACO-Posten: Björn Nyström + 46 8 781 13 53

  ansök tjänsten