dotsdots

Årets Syftesdrivna Ledare

Vinnaren av Årets Syftesdrivna Ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Läs mer

Årets Syftesdrivna Ledare 2020

Vinnaren av Årets Syftesdrivna Ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen har visat att det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara resultatet.

Genom ett ledarskap som bygger på tillit, skapar personen en kultur runt omkring sig som bygger på sunda värderingar och möjligheter. Vi ser även att Årets Syftesdrivna Ledare har en klar och tydlig vision om hur man utvecklar sina medarbetare, delegerar och skapar motivationsfaktorer.

Vidare har personen fokus på att det är välmående i grunden som skapar bättre produktivitet och resultat för en hållbar framtid. Personen har modet att utmana och driva det som hen anser är rätt och ser till helheten för företaget med det långsiktiga syftet i fokus.

I bedömningen tittar vi särskilt på:

 • Ledarskap
  Förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team
 • Hållbarhet
  Leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum
 • Resultat
  Visar att hens agerande leder till långsiktigt god tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hen leder.
dots

Hur man nominerar:

Skicka din nominering till aretssyftesdrivnaledare@academicsearch.se.

Advisory Board för Årets Syftesdrivna Ledare 2020:

 • Brune Tavell, VD Academic Search
 • Carl-Johan Stålhammar, VD Coop Gotland och 2019 års vinnare av ÅSL
 • Henrik Samuelsson, VD Santa Maria och Risenta
 • Alexandra Callegari Lindholm, HR Direktör Orkla Foods Sverige
 • Björn Levin, Business Director och Grundare BrandEcho
 • Jennifer Friman, VD Movement Group Nordic

Projektledare: Jeanette Ammilon Slim, Seniorkonsult och Marknadschef, Academic Search.

Styrgrupp Academic Search: Anette Nordgaard, Seniorkonsult, Malmö, Rebecca Eileryd, Vice VD/Business Area Director, Stockholm, Marcus Kleine, Vice VD/Business Area Director, Malmö, Annicka Roos, Reseracher och Digital Content Specialist, Stockholm.

Årets Syftesdrivna Ledare 2019 var Carl-Johan Stålhammar

Det senaste året har han inte bara levererat en rekordomsättning för första gången i organisationens historia utan han har samtidigt stått i framkant inom hållbarhet med mer ekologiska produkter och inte minst utmanat Coop centralt. Han har som enda Coopförening infört endast svenskt kött och dessutom höjt medarbetarnas nöjdhetsindex och engagemang. Han har även utanför bolaget drivit flera hållbarhetsprojekt med syfte att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Som person är Carl-Johan starkt engagerad, en lojal vän och en lokal ambassadör som skapar mötesplatser och gemenskap i samhället. Han har en lekfullhet och en sårbarhet i sitt ledarskap som inspirerar och tilltalar många. Han är en ledare med ett stort hjärta som brinner för sina medarbetare och har lyckats bevisa att det går att på kort tid skapa fantastiska resultat tillsammans med sitt team. Carl-Johan Stålhammar har under året bevisat i alla aspekter att han är en värdig vinnare av Årets Syftesdrivna ledare.

dots