dotsdots

Årets Syftesdrivna Ledare

Vinnaren av Årets Syftesdrivna Ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Läs mer

Årets Syftesdrivna Ledare 2020 var Karin Bodin

Vinnaren av Årets Syftesdrivna Ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen har visat att det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara resultatet.

Genom ett ledarskap som bygger på tillit, skapar personen en kultur runt omkring sig som bygger på sunda värderingar och möjligheter. Vi ser även att Årets Syftesdrivna Ledare har en klar och tydlig vision om hur man utvecklar sina medarbetare, delegerar och skapar motivationsfaktorer.

Vidare har personen fokus på att det är välmående i grunden som skapar bättre produktivitet och resultat för en hållbar framtid. Personen har modet att utmana och driva det som hen anser är rätt och ser till helheten för företaget med det långsiktiga syftet i fokus.

I bedömningen tittar vi särskilt på:

 • Ledarskap
  Förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team
 • Hållbarhet
  Leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum
 • Resultat
  Visar att hens agerande leder till långsiktigt god tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hen leder.
dots

Advisory Board för Årets Syftesdrivna Ledare 2021

 • Brune Tavell, VD Academic Search
 • Jörgen Bergqvist, VD Fiskeriet
 • Carl-Johan Stålhammar, VD Coop Gotland och 2019 års vinnare av ÅSL
 • Henrik Samuelsson, VD Santa Maria och Risenta
 • Alexandra Callegari Lindholm, HR Direktör Orkla Foods Sverige
 • Björn Levin, Business Director och Grundare BrandEcho
 • Jennifer Friman, VD Movement Group Nordic

Projektledare: Jeanette Ammilon Slim, Seniorkonsult och Marknadschef, Academic Search.

Styrgrupp Academic Search: Anette Nordgaard, Seniorkonsult, Malmö, Rebecca Eileryd, Vice VD/Business Area Director, Stockholm och Marcus Kleine, Vice VD/Business Area Director, Malmö.

Årets Syftesdrivna Ledare 2020 var Karin Bodin, Polarbröd.

Karin har, som femte generationens VD i familjeföretaget Polarbröd, på ett föredömligt sätt satt bolagets framtid och ett hållbart ledarskap högt upp på agendan inom branschen. Hon driver inte bara hållbarhetsfrågan för det egna företaget, utan för branschen och samhället de verkar i, och blir därigenom ett språkrör som många lyssnar till. Hon är en nytänkande VD, som med stort hjärta och engagemang, leder organisationen mot en mer hållbar framtid. Karin är trygg och stabil men även modig som ledare och vågar utmana. Hon inspirerar sin organisation att göra saker som de aldrig gjort förut. Hon är noga med att alla får ihop helheten i livet och hennes mantra är ”det är inte på liv och död, det är bara bröd”.

Hållbarhetsfrågan ligger Karin väldigt nära hjärtat, både när det kommer till medarbetarnas arbetsmiljö och välmående, bolaget i helhet, samt generellt för samhällets utveckling och utöver det arbetar hon även aktivt för att uppnå ökad jämställdhet. Under Karins ledning har Polarbröd bl.a. byggt en egen vindkraftpark och bolaget är idag självförsörjande på energi. Karin upplevs verkligen som kulturen beskrivs: nytänkande, helhjärtad och handelskraftig och är därmed en värdig vinnare av priset som Årets Syftesdrivna Ledare 2020.

dots