close

Årets Syftesdrivna ledare

 

Framtidens ledare är en Syftesdriven ledare! Vi tycker det är viktigt att fokusera på syftesdrivet ledarskap, hållbarhet och resultat i kombination. Därför kommer vi, på Dagligvarugalan 2018, att uppmärksamma Årets Syftesdrivna ledare!

 

Årets Syftesdrivna ledare

Vinnaren av Årets Syftesdrivna ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något
bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen har visat att
det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara resultatet. Genom ett ledarskap som
bygger på tillit, skapar personen en kultur runt omkring sig som bygger på sunda värderingar och möjligheter.
Vi ser även att Årets Syftesdrivna ledare har en klar och tydlig vision om hur man utvecklar sina medarbetare,
delegerar och skapar motivationsfaktorer. Vidare har personen fokus på att det är välmående i grunden som
skapar bättre produktivitet och resultat för en hållbar framtid. Personen står upp för det som är rätt och ser till
helheten med det långsiktiga syftet i fokus.

 

I bedömningen tittar vi särskilt på:

  • Ledarskap, förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team
  • Hållbarhet, leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum
  • Resultat, kunnat visa goda tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hon/han leder

 

Finalisterna är:

 

Jesper Pettersson (Ledare ICA Sortiment & Inköp Djupfryst) – En visionsbaserad ledare som tillsammans med gruppen driver långsiktigt hållbara lösningar, har inga problem att ibland ta radikala beslut när det krävs även om det innebär risk att kortsiktigt tappa andelar, men som i det långa loppet gynnar kunden, leverantörerna, ICA och omvärlden vi lever i.

 

Johannes Cullberg (VD och Grundare av Paradiset) – En entreprenör med starkt driv och passion för både ledarskap samt hälsorelaterade frågor. En genuin vilja att på riktigt förbättra folkhälsan i Sverige genom att proaktivt påverka så väl politiker, som handlare och konsumenter. Har under de senaste åren utmanat marknaden med att bygga upp en innovativ butikskedja med fokus på ekologisk mat som har hyllorna fyllda med naturliga och hälsosamma produkter, utan onödiga och skadliga tillsatser. Han har även utmanat genom att som första livsmedels­kedjan i världen göra kunderna till delägare med hjälp av massfinansiering i form av crowdfunding.

 

Karin Bodin (Koncern VD och tillsammans med systern Anna Borgeryd huvudägare i Polarbrödsgruppen) – En mycket uppskattad ledare av familjeföretaget som kontinuerligt driver utvecklingen framåt och fokuserar starkt på bl.a. jämställdhet. Karin jobbar tillsammans med sin syster Anna hårt för att vi ska nå en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige. Hon står verkligen upp för det hon tror på och utmanar kontinuerligt sin omvärld. Drivs av att jobba emot ett mänskligare näringsliv och har fått ett antal fina utmärkelser för sitt föredömliga samt inspirerande ledarskap.

 

Carl-Johan Stålhammar (VD, Coop Gotland) – En utmanare som inte bara utmanar hela branschen utan även internt i företaget med syftet att verkligen bidra till en framtid som är bättre för hela värdekedjan. Han tror mycket på delningsekonomi som ligger helt rätt i tiden och jobbar för att de anställda och medlemmarna i Coop ska få ut maximalt värde av total affären. Han har på kort tid bl.a. varit med och utvecklat vegoavdelningen, premierat lokala producenter, reducerat matsvinnet samtligt som han bygger butiken som en mötesplats för att få ihop samhället.

 

Julia Kronlund (VD, Sevan) – En driven ledare som vågade satsa på en karriär i ett mindre familjeägt företag där hon nu inte bara är första kvinnan i en ledande position utan också den första VDn utanför familjen där hon drivit en stark tillväxtökning. Ett av hennes fokusområden är integration på alla fronter, från fabriksgolvet till ledning, men också kulturellt där maten och sammanhållningen som kommer med måltider blir en viktig mötesplats och en del av samhällsintegrationen. Som ledare visar Julia vägen för sina medarbetare, jobbar hårt för rätt prioriteringar och framförallt för att bygga ett riktigt starkt lag som kan göra det omöjliga möjligt. Julia har tillsammans med sitt team startat en hummusrevolution i Sverige för att verkligen göra vegotrenden permanent och bidra till en mer hållbar svensk dagligvaruhandel.

 

Patrick Axzell (Sales Director & Acting Marketing Director, Orkla) – En stark, ödmjuk ledare som utmanar och får sina medarbetare att växa. Han har fokus på balans i arbetslivet och har en unik förmåga att driva engagemang och nöjdhet igenom alla led i företaget. Han är sann förebild som aldrig begär något av någon annan som han inte skulle göra själv. Han tar samtidigt ett stort ägarskap i att driva Orkla’s hållbarhetsagenda och sätter gemensamma mål med kunderna med syftet att dubbla antalet hållbara produkter.

 

Petra Andersson (Marketing Director, Pågen) – En driven ledare som vågar ta tuffa beslut och fokusera på långsiktig hållbarhet på riktigt samtidigt som hon skapar stabilitet i sitt team, skapar engagemang och en vilja ifrån medarbetarna att driva företaget framåt. Hon är resultatorienterad samtidigt som hon fokuserar på att göra Pågen än mer hållbart och driver den agendan parallellt och lyckas med att både öka resultaten och fokus på en hållbar helhet.

 

Ulrika Palm (VD, Midsona) – En varm, genuin och passionerad ledare som har en tydlig vision av att skapa en vinnande hälsodriven organisation. Hennes grundinställning är att långsiktigt, hållbart, resultat bara kan skapas med motiverade och hälsosamma medarbetare, där möjligheten finns till balans i arbetslivet samtidigt som man skapar goda resultat. Fokuset på hälsa och hållbarhet var avgörande när Ulrika valde att anta utmaningen som VD på Midsona Sverige och hon har under åren kontinuerligt ökat andelen ekologiskt i både uppköp och produktutveckling.

 

Advisory Board
Vinnaren utses av en Advisory Board bestående av:

Peter Dekkers (Executive VP Nordics, Unilever)
Christopher Slim (Founder DoGoodInvest)
Jenny Köpper (VD, Tivall)
Hanna Mannberg (Grundare, Ladies of FMCG)
Brune Tavell (VD, Academic Search)

 

Till toppen av sidan