close
Logo

8 Jan 2018

Posten

Arbetsmiljösamordnare

Posten Meddelande utvecklar effektiva lösningar för att skicka och ta emot brev, paket, reklam och tidningar, ofta i kombination med digitala tjänster. Posten levererar försändelser säkert och i rätt tid varje vardag, 52 veckor om året, till 900 000 företag och 4,5 miljoner hushåll i Sverige. Posten Meddelande AB är ett helägt dotterbolag till PostNord AB. Bolaget har cirka 25 000 medarbetare. Besök oss gärna på www.posten.se.

Arbetsmiljösamordnare

till

Posten Meddelande

Vi söker dig som brinner för arbetsmiljöområdet och vill arbeta såväl strategiskt som operativt med arbetsmiljöfrågor. Inom Posten Meddelande får du möjlighet att arbeta i en stor organisation som har kommit långt inom arbetsmiljöområdet men där det fortfarande finns stora utmaningar som väntar. Du kommer att arbeta med en stor bredd av frågor och tjänsten erbjuder goda möjligheter till lärande och utveckling inom arbetsmiljöområdet. Du tillhör Posten Meddelandes personalenhet och rapporterar till gruppchefen för Arbetsmiljö & hälsa.

Tjänsten innefattar att:

 • I nära samverkan med gruppchefen på enhet Arbetsmiljö och hälsa driva och utveckla strategier, metoder och verktyg inom arbetsmiljöområdet
 • Driva och följa upp arbetsmiljöarbetet i bolaget, så att lagstiftning följs och medarbetarna kan verka på arbetsplatser med en god arbetsmiljö
 • Överblicka bolagets nuvarande och framtida arbetsmiljösituation så att strategier för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet utvecklas
 • Fungera som stöd till verksamheten så att kompetensöverförande insatser genomförs, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Informera om, och i vissa fall delta i utbildning i, processerna Arbetsmiljö och hälsa
 • Stödja och initiera arbetsmiljöprojekt som bidrar till den goda Arbetsmiljön inom bolaget

Vi söker dig som har:

 • Examen från högskola eller universitet, t ex med inriktning som beteendevetenskap, psykologi, arbetsmiljöområdet eller personalvetarutbildning
 • Tidigare erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljö- och hälsoområdet, gärna från verksamhet med stora grupper kollektivanställda
 • Erfarenhet av arbete med psykosociala arbetsmiljöfrågor
 • Branschkännedom om distribution är meriterande, men inte ett krav
 • Intresse för arbetsmiljöfrågor och att hålla sig ajour med utvecklingen inom området

Vi söker dig som har ett etiskt förhållningssätt och stark integritet. Det är viktigt att du har förmågan att bygga nätverk och samarbeta med många olika människor på olika nivåer i organisationer. Du är en god kommunikatör och har ett konsultativt och affärsmässigt förhållningssätt till ditt arbete.

Mångfald är en naturlig del i Postenkoncernens verksamhet. Vi välkomnar gärna dig som liksom vi ser på olikheter som en styrka och en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt.

Fackliga kontaktpersoner

För fackliga kontaktpersoner se www.postnord.se/fackliga

Ansökan och kontakt

I det här uppdraget samarbetar Posten med Academic Search International. Du ansöker till tjänsten genom att klicka på länken nedan där du bifogar personligt brev och CV. Har du frågor eller är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta Susanna Enblad, 08-555 15 711 som ansvarar för denna rekrytering. Har du mer specifika frågor om tjänsten får du gärna kontakta Gruppchef för Arbetsmiljö och hälsa, Olle Ingemarsson, 010-436 41 99.
Urval och intervjuer sker löpande i denna rekryteringsprocess, ansök därför så snart som möjligt. Vi vill dock ha din ansökan senast 29 maj 2012. Välkommen med din ansökan!

ansök tjänsten