close

Årets Syftesdrivna ledare

 

Framtidens ledare är en Syftesdriven ledare! Vi tycker det är viktigt att fokusera på syftesdrivet ledarskap, hållbarhet och resultat i kombination. Därför kommer vi, på Dagligvarugalan 2018, att uppmärksamma Årets Syftesdrivna ledare!

 

Årets Syftesdrivna ledare

Vinnaren av Årets Syftesdrivna ledare är en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något
bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen har visat att
det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara resultatet. Genom ett ledarskap som
bygger på tillit, skapar personen en kultur runt omkring sig som bygger på sunda värderingar och möjligheter.
Vi ser även att Årets Syftesdrivna ledare har en klar och tydlig vision om hur man utvecklar sina medarbetare,
delegerar och skapar motivationsfaktorer. Vidare har personen fokus på att det är välmående i grunden som
skapar bättre produktivitet och resultat för en hållbar framtid. Personen står upp för det som är rätt och ser till
helheten med det långsiktiga syftet i fokus.

 

I bedömningen tittar vi särskilt på:

  • Ledarskap, förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team
  • Hållbarhet, leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum
  • Resultat, kunnat visa goda tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hon/han leder

 

Hur man nominerar:
Skicka din nominering till aretssyftesdrivnaledare@academicsearch.se
 

Advisory Board
Vinnaren utses i slutet av augusti av en Advisory Board bestående av:
 
Peter Dekkers (Executive VP Nordics, Unilever)
Christopher Slim (Founder DoGoodInvest)
Jenny Köpper (VD, Tivall)
Hanna Mannberg (Grundare, Ladies of FMCG)
Brune Tavell (VD, Academic Search)

 

Till toppen av sidan